Breadcrumbs


Felhasználási feltételek

Ezen honlaphoz, valamint az összes Reckitt Benckiser által üzemeltetett honlaphoz (továbbiakban: "Honlap" vagy "Honlapok") való hozzáférést és annak használatát az alkalmazandó jogszabályok és az alábbi jogi feltételek szabályozzák. Ön a honlap látogatásával elfogadja annak jogi feltételeit, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlap egyik szolgáltatásának sem. Amennyiben ezen feltételeket nem fogadja el, kérjük ne látogassa honlapunkat. Honlapjaink tartalmazhatnak kiegészítő jogi feltételeket, amelyek ezen honlapokkal kapcsolatban alkalmazandóak. Amennyiben az alábbi feltételek és honlapunk bármely más kiegészítő feltétele nem lennének összhangban egymással, ezen jogi feltételek alkalmazandóak. A Reckitt Benckiser bármikor jogosult előzetes tájékoztatás nélkül a jogi feltételek megváltoztatására, és/vagy a honlaphoz való hozzáférés megszüntetésére. Ezért kérjük, ezen oldal látogatását időszakonként ismételje meg annak érdekében, hogy az Önnel szemben kötelező erejű, az adott időszakban hatályos jogi feltételeket és kiegészítő jogi feltételeket megismerhesse.


A honlap személyes időtöltésként és tájékozódási céllal látogatható. Bármely, a honlapon levő anyagot kizárólag nem üzleti, hanem oktatási, magán- vagy házi használatra egy számítógép merevlemezére töltheti le vagy nyomtathatja ki, de ezen az engedélyezett felhasználáson túl a honlap tartalmának terjesztése, formai vagy tartalmi módosítása, továbbítása vagy ismételt hozzáférhetővé tétele a Reckitt Benckiser előzetes írásbeli hozzájárulását igényli. A honlap harmadik fél honlapjáról történő hivatkozása (linking, framing) a Reckitt Benckiser előzetes írásbeli hozzájárulását igényli.
A honlapon található tartalmakhoz (ideértve, de nem kizárólag a fotók, grafikai képek/szöveg, audio-vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) fűződő szerzői jog, illetve egyéb szellemi tulajdonjog a Reckitt Benckisert illetve kapcsolt vállalkozásait illeti meg. A honlaphoz történő hozzáférés vagy a honlap használata semmilyen jogot, ezen belül szellemi tulajdon- vagy hasznosítási jogot nem keletkeztet. A honlaphoz fűződő valamennyi jognak és igénynek a kizárólagos jogosultja a Reckitt Benckiser és kapcsolt vállalkozásai. A Reckitt Benckiser honlapjai szerzői és egyéb alkalmazandó jogi védelem alatt állnak. Amennyiben ezen jogi feltételeket, vagy bármely honlap jogi feltételeit megsérti, a honlap látogatásához való joga automatikusan megszűnik. A Reckitt Benckiser fenntartja a jogát minden, a jelen dokumentumban ki nem kötött joggal kapcsolatban.
Amennyiben jogi ügyben fel kívánja venni a kapcsolatot a Reckitt Benckiserrel, kérjük, keresse fel az Önhöz legközelebb eső Reckitt Benckiser Társaságot. Központi honlapunk, a www.rb.com, tartalmazza helyi társaságaink listáját.
A Reckitt Benckiser nem szavatolja a honlapon, illetve ahhoz kapcsolt bármely honlapon (hotlink) hozzáférhető információ teljességét és pontosságát. A honlap tartalmát a Reckitt Benckiser ezen formában jeleníti meg, ezért semmiféle szavatosságot vagy jótállást nem vállal. Reckitt Benckiser jogosult a honlap tartalmának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására. A honlapon szereplő tartalom elavult lehet, tartalmának frissítésére a Reckitt Benckiser semmiféle kötelezettséget nem vállal. A Reckitt Benckiser a jogszabályok által megengedett lehető legszélesebb körben kizár minden, a honlappal kapcsolatban felmerülő szavatossági és jótállási igényt.
A honlapon közzétett tájékoztatás és elektronikus hirdetés tekintetében a Reckitt Benckiser szavatolja, hogy a tájékoztatás megfelel az elektronikus hirdetésre vonatkozó jogi szabályozásnak az alábbiak szerint. A Reckitt Benckiser szavatolja, hogy elektronikus hirdetései hirdetés jellegéről világosan és egyértelműen azonosítható módon ad tájékoztatást, amint az hozzáférhetővé válik az igénybe vevő számára. Szavatolja továbbá, hogy az eladásösztönző ajánlat - így különösen az árengedmény, ráadás, illetve ajándék - , illetve az eladásösztönző vetélkedő vagy nyereményjáték, sorsolásos játék és más szerencsejáték ilyen jellegéről ugyancsak világos és egyértelműen azonosítható módon tájékoztatást és könnyen hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívás részleteit, illetve a részvétel feltételeit. Szavatolja, hogy a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezése esetében mindenben eleget tesz a jogszabályi rendelkezéseknek.
Azon honlapok, amelyek gyógyhatású készítményeinkről, valamint gyógyszereinkről szolgáltatnak információt, nem kívánnak orvosi tanácsot, instrukciót adni, kizárólag általános információkkal szolgálnak, amelyre a honlapra látogató személy semmilyen célból sem támaszkodhat. Minden esetben kérje ki kezelőorvosa, gyógyszerésze tanácsát az Ön speciális helyzetének és szükségleteinek megfelelő ellátásról.
A honlap vagy ehhez kapcsolt más honlap tartalmához való hozzáférésből vagy a hozzáférés hiányából, illetve tartalmának felhasználásából, vagy a felhasználás hiányából eredő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető, vagy nem vagyoni kártérítés alapjául szolgáló károkért a Reckitt Benckiser (ideértve kapcsolt vállalatait, a Reckitt Benckiser és kapcsolt vállalatainak vezetőit, igazgatóit, alkalmazottait, részvényeseit, vagy ügynökeit) lehető legszélesebb körben kizár minden felelősséget. A Reckitt Benckiser nem vállal helytállást azért, hogy honlap, illetve a szerver, amely a honlapot hozzáférhetővé teszi, vírusmentes, illetve mentes kár okozására alkalmas alkotórészektől. A honlapot látogató személy (és nem a Reckitt Benckiser) viseli az ezen károkból eredő szervíz-, javítási, korrekciós illetve valamennyi egyéb költséget, illetve más kárt.
A Reckitt Benckiser a részére az Interneten keresztül küldött vagy továbbított leveleket és anyagokat nem bizalmas és nem védett anyagként kezeli. Bármilyen levélnek vagy anyagnak erre a honlapra történő elküldésével vagy továbbításával Ön beleegyezik abba, hogy a Reckitt Benckiser vagy bármely kapcsolt vállalkozása az anyagot a honlapon (az adatvédelmi nyilatkozatban) megjelölt célra felhasználhatja, ideértve a többszörözést, továbbítást, közzétételt, sugárzást és honlapra történő feltöltést. A Reckitt Benckiser nem köteles a honlapra küldött üzenetek megválaszolására, illetve az ilyen küldemény és/vagy anyag fejében térítés fizetésére. Kérjük vegye figyelembe, hogy az alkalmazandó nemzeti jog rendelkezik az illegális internetes tartalmakról, így tartózkodjon mindennemű törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, gyalázkodó, vagy bármely olyan anyag honlapra történő feltöltésétől vagy továbbításától, amely bűncselekménynek vagy más jogsértésnek minősül, illetve ilyennek minősülő magatartásra ösztönöz.
A Reckitt Benckiser nem képes, és ennek következtében nem vállal semmiféle kötelezettséget arra nézve, hogy a honlapokra feltöltött anyagokat, leveleket átnézze. A Reckitt Benckiser fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy saját döntési körében, bármilyen okból elfogadhatatlan tartalmakat, leveleket a honlapról eltávolítsa.
Az ezen a honlapon megjelenő neveket, logókat és megjelöléseket a Reckitt Benckiser, illetve kapcsolt vállalkozásai azokon a földrajzi területeken használják, ahol ezek engedéllyel használt bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló védjegyek. A Reckitt Benckiser nem használja és nem szándékozik használni ezen neveket, logókat és megjelöléseket olyan földrajzi területeken, ahol a használatra a Reckitt Benckiser nem jogosult, és ilyen földrajzi területekre nem szállítja vagy kínálja eladásra azon termékeket, illetve szolgáltatásokat, amelyek ilyen nevet, logót vagy megjelölést viselnek. A védjegyek vagy a honlap bármely más tartalmának a jogi feltételekben foglaltaktól, illetve a honlap tartalmában feltüntetettektől eltérő felhasználása vagy jogellenes, illetve jóerkölcsbe ütköző használata szigorúan tilos.
A jelen jogi feltételekre a magyar irányadó, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog előírásaira. A honlaphoz való hozzáféréssel és annak használatával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jogvitákra a magyar bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk. A Honlappal kapcsolatos bármilyen igény a felmerülésétől számított 12 hónapon belül érvényesíthető.
Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft
székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146
Cégjegyzékszám: 01-09-073850