Vanish Gold Előkezelő gél 200ml

Vanish Gold előkezelő gél a problémás foltok ellen.

Termékjellemzők

  • azonnali hatás
  • közvetlenül a foltokon használható
  • egyszerű és kényelmes használat
  • fű, tea, vörösbor, olaj, stb. ellen
  • Színes és fehér ruhákhoz!

Termékleírás

A Vanish Gold előkezelő gél célzottan kezeli és eredményesen távolítja el akár a legproblémásabb foltokat is már az első használat alkalmával. Többek között olyan foltok ellen bizonyul hatékonynak, mint a mustár, fű, tea, vörösbor vagy olaj. Egyedileg kialakított formájának és dörzsölőfejének köszönhetően, használata egyszerű és kényelmes.

Használati utasítás: 1. Csavarja le a kupakot. 2.Dörzsölje be a foltot körkörös mozdulatokkal. 3. Hagyja legfeljebb 5 percig hatni. 4.Mossa ki a szokásos módon

Figyelmeztetések: Súlyos szemkárosodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Szemvédő/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre, vagy ruhára nem kerülhet. Elhárítás P305+P351+P338+P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Használat után mossa meg a kezét. Ne irányítsa a szeme felé mialatt kinyitja a csomagolást

EA_8113678